Saturday, August 11, 2007

Det er innvandrerne som avgjør...

"Aldri har flere mennesker av utenlandsk opprinnelse kunnet stemme ved et norsk valg, viser de nyeste tallene fra SSB. Tilsammen 279 292 personer med utenlandsk statsborgerskap eller med norsk statsborgerskap og innvandrerbakgrunn kan gå til urnene, en økning på hele 30 904 siden forrige kommunevalg," skriver Aftenposten. "Det er vi som avgjør om det blir høyre- eller venstrebyråd de neste fire årene," sier Akhenaton Oddvar de Leon, leder for innvandrerrådet i Oslo.

Dette er naturligvis bare sprøyt. Det er KVINNENE som avgjør om det blir høyre- eller venstrebyråd de neste fire årene. De er langt flere enn innvandrerne. Hvis de bare kan rotte seg sammen og bli enige om de vil ha høyre- eller venstrebyråd (helst Venstrebyråd, hvis jeg skal bestemme), er løpet kjørt.

For ikke å snakke om de høyrehendte - det er en kraftig velgergruppe. Dersom de høyrehendte slutter med sine barnslige interne stridigheter og isteden står sammen, er mye gjort!

Sannheten er at det er fryktelig mange grupperinger som er store og viktige, men at det er enkeltmennesker som må legge sin enkeltstemme i valgurnen. Det er enkeltmenneskene som avgjør valget.

No comments:

Post a Comment