Friday, August 19, 2011

Geniene og oss andre

Det mest usmakelige med debatten om Odd Nerdrums påståtte skattesvik og dommen på to års ubetinget fengsel (som er anket) er ikke alle unnskyldningene. Han skal ha Tourettes syndrom og skal dessuten være dårlig med tall. Da er det ikke lett å holde rede på millionene, skal vi tro Nerdrum. Og det kan det være noe i.

Det mest usmakelige er derimot at hans påståtte geni brukes som argument. Mener virkelig hans forsvarere, mest patetisk eksemplifisert av Bjørn Li i kronikken "
Alene i sin samtid
", at genier med Tourettes skal fritas for straff, mens vanlige dødelige med Tourettes skal gå i fengsel uten å klage?

Det er noe svært ubehagelig over argumentasjon for at folk med særlige evner skal stå utenfor loven.

Så kan man diskutere hvor tungtveiende det er at man har Tourettes når man har penger nok til å betale økonomiske rådgivere - og også hvor mange klager over underkjent geni som er nok til å genierklære et menneske. Men det blir bagateller. Hovedsaken er at idealet for de fleste av oss er et samfunn hvor høyt evnenivå ikke hever noen over loven.

Derfor synes jeg Anne B. Ragdes nyord "genisyting" er så godt og treffende.

2 comments:

 1. Et lite problem er at skatteetaten regner inn bilder han har solgt mens han ikke var bosatt og folkeregistrert i Norge. Noe handler om dobbelt beskatning dvs beskatning i de land han var bosatt i i perioder og samtidig i Norge pga manglende skatteavtaler mellom landene. Her er et skatteproblem flere er rammet av. Normalt er jeg ikke for skatteunlatelse eller senkning av skatter. Ett annet problem er tilpassninger til EU og EØS som faktisk krever at verdien av ikkeomsatt åndsverk som bilder osv skal kunne regnes som formue. Mange kunstnere som opplever å lykkes økonomisk blirplutselig sittende med en så stor formue i egne bilder at det totalt overstiger deres mulighet til å betale skatten. Det vil si at formueskatten overstiger alt hva de har av betalingsevne. Derfor destruerer for eksempel forlag i dag boklagre etter kort tid for ikke å bli sittende med formuer som knekker forlagets økonomi. Jeg kjenner også flere kunstnere som selv destruerer egen kunst for ikke å bli sittende med en "formue" som blir for høy.Problemet oppstår i det øyeblikk du stiller ut og kunsten er prissatt. Selv om det da er bilder som ikke er solgt kan en risikere å få betraktet den som formue. Da kan skatteverket ut fra det "prissette" andre bilder du sitter med som ikke er omsatt. Problemet er når dine bilder stiger i verdi. For min del har ikke mine bilder noen økonomisk verdi, så jeg er ikke bekymret. En måte å ungå dette på er å danne stiftelser som Nerdrum egentlig har gjort, men da spørs det om skatteverket regner den som reel. I Nerdrums tilfelle, så tror jeg den er reel, da han selv btrakter den som sitt biddrag til en samfunnsdebatt og en arv som skal etterlates etter hans død. DVS han maler ikke primært i dag for å omsette, men for å bygge opp en stiftelse for figurativt samtidsmaleri. det er uløselige skatteproblemer EU EØS har påført Norge."

  ReplyDelete
 2. Takk for kommentar, roger.

  For ordens skyld: jeg har ikke i det hele tatt gått inn i substansen i skattesaken. Om Nerdrum har begått skatteunndragelser eller ikke, har jeg ikke forutsetninger for å uttale meg om. Mitt poeng er at jeg reagerer på at hans påståtte "geni" brukes som argument mot at han skal straffes. Vi kan ikke ha et land hvor loven gjelder de ugeniale i større grad enn de geniale.

  Problemstillingen rundt verdsetting av kunst er interessant. Det burde i slike tilfeller som du nevner vært mulig å få utsatt betalingen av skatten til bildene faktisk selges.

  Men når det er sagt: store kontantsummer i bankbokser er alltid mistenkelig i skattemyndighetenes øyne, og det har jeg en viss forståelse for.

  ReplyDelete