Friday, October 12, 2007

308.424 - 112.348

Dagbladet begrunner ryddig hvorfor de legger ut skattelistene i dag, og jeg er helt enig med dem. Stortingets skattevedtak har en stor innvirkning både på privatøkonomien for folk og er viktig for samfunnets økonomi, men samtidig er de så omfattende og kompliserte at folk flest ikke har sjanse til å sette seg inn i konsekvensene av dem. Derfor er man avhengig av å få se de konkrete eksemplene for å se om utslagene er noenlunde rimelige. Det er nok grunn til å tro at de årvisse offentliggjøringene av lister over kakser med 0 i skatt, bidro sterkt til å sette press på politikerne for å få gjort noe med det uvesenet. Derfor er det en fin ting at skattetallene offentliggjøres.

Even Teimansen i Dagbladet offentliggjør, som en gimmick, også sin egen alminnelige inntekt og skatt i artikkelen (sikkert vel vitende om at halvparten av leserne uansett ville slå det opp, og en fjerdedel ville ha skrevet kommentarer om det...) Jeg følger opp gimmicken i overskriften til dette innlegget. På basis av artikkelen kan jeg slå fast at jeg er den Bjørn Smestad i landet (av ialt 13) som har nest høyest inntekt, men bare den med tredje høyest skatt. Dette misforholdet skyldes naturligvis at jeg har 0 i formue - noe som igjen skyldes at boliger er latterlig underbeskattet i Norge. Boligkjøp subsidieres over skatteseddelen ved at boligen har en absurd lav likningsverdi, samtidig som boliglånet trekkes fra formuen krone for krone.

For moro skyld gir Dagbladets skattesøk også informasjon om at min innbetalte skatt i 2006 tilsvarer 14,04 meter gang- og sykkelvei, eller kostnaden for å ha ett barn i kommunal barnehage. Den viser også at jeg tjener 24% over snittet i Oslo og skatter 26% over snittet. Urettferdig! :-)

Joda, dagen er en flott dag for alle kikkere, som etter å ha surfet på internett samles rundt lunsjbordene for å diskutere hva naboen tjener. Men hvis den lunsjpraten i mange tilfeller kommer inn på om skattesystemet er rettferdig, og skaper oppmerksomhet om eventuelle skjevheter, er det kanskje ikke verre enn det folk vanligvis snakker om til lunsj?

No comments:

Post a Comment