Tuesday, July 06, 2010

Testing i skolen for å redde liv

I Aftenposten kunne vi på fredag lese om at byrådet i Oslo, ved Torger Ødegaard, vil innføre en kartlegging i svømmeferdigheter i fjerde klasse etter modell av nasjonale prøver. "De som ikke er i stand til å svømme 200 meter, skal få et intensivt opplæringstilbud." står det å lese i papirutgaven.

Og da kan man vel forvente en ny runde protester mot "testregimet" som visstnok plager skolen, og ikke minst Osloskolen? Relativt programmessig sier SVs statssekretær Rugtvedt ihvertfall: "Men jeg er usikker på om det er kartlegging som skal til. De bør vite nok allerede til å styrke opplæringen."

Mener altså SV at Osloskolen allerede vet hvem som svømmer godt og hvem som ikke gjør det? Eller mener hun rett og slett at svømmeopplæringen må styrkes for alle, slik at også elever som svømmer flere ganger i uka på fritida skal få styrket svømmeopplæring på skolen?

Her er jeg helt på linje med byråd Ødegaard. "Vi må ta tak i de som ikke kan. Det er ikke noe poeng å gi alle mer svømmeundervisning." Svømmeundervisning er dyrt. Man må ha svømmehaller og lærertettheten bør være ganske stor. Dermed er det rimelig å prioritere de som faktisk ikke kan å svømme - det er de som er i livsfare hver gang de er i nærheten av vann.

Og slik er det jo også på andre områder. Testing er ikke til for moro skyld, men for å finne ut hva slags undervisning den enkele elev trenger framover og for å finne ut om ting stort sett går bra. Og i Osloskolen går jo mye bra, viser det seg. Snart lærer kanskje alle elevene også å svømme.

No comments:

Post a Comment