Monday, July 12, 2010

Monsen taper og taper

Jeg har tidligere skrevet om Nina Karin Monsens rettsak mot staten, hvor hun tapte i tingretten. Anken ble forkastet i lagmannsretten, og nå ser jeg at anken også er forkastet av høyesterett.

Bakgrunnen for Monsens rettsak er altså at hun synes det er skrekkelig ubehagelig å være omfattet av samme lov som meg. Hennes ekteskap mister visstnok kvalitet av at også jeg og min mann også er gift. Norske rettsinstanser ser nok hvilke konsekvenser et medhold i denne saken ville fått - hver mann, sin lov... :-)

Som vanlig er det litt fornøyelig å lese Monsens kommentarer. Hun mener at "likekjønnet ekteskap" er bygget på "homofili, barnemarkedet og sosialismen." Senere skriver hun: "Likekjønnet ekteskapslov kan kun brukes til å anskaffe barn på skattebetalernes regning, men også samboere får det. Samboere blir i det øyeblikk de anskaffer barn, å regne som gifte av staten. Likekjønnet ekteskapslov er iscenesatt av noen som ikke vet hva de gjør."

Altså: hun mener å vite at likekjønnet ekteskapslov er til for å anskaffe barn, men finner senere i samme setning ut at ekteskapsloven er unødvendig for det, og konkluderer med at den felles ekteskapsloven altså er unødvendig. Et snev av logisk sans ville kanskje ha gjort at man da ville satt spørsmålstegn ved starten av resonnementet? Altså: kanskje felles ekteskapslov rett og slett er innført fordi det er rimelig at folk som elsker hverandre skal kunne gifte seg - uten at det er særregler for heterofile eller homofile? Hvis Monsen et øyeblikk hadde tatt sine motstandere på alvor, ville hun unngått noen slike logiske selvmotsigelser...

Monsen skriver at neste stopp på veien blir Strasbourg. Hva som kommer deretter, skriver hun foreløpig ingenting om.

IMG_6801crop
(Og jeg pynter innlegget med bilde av noen av mine yndlingshomofile: LLH-leder Karen Pinholt, homoforkjemper Kim Friele og hennes Wenche Lowzow. Klikk på bildet for å se det større, se flere bilder fra årets parade osv.)

No comments:

Post a Comment