Monday, September 17, 2007

Det tar jeg svakt avstand fra

En svenske har tegnet Muhammed igjen. Noen ytterliggående muslimer har reagert med drapstrusler. Drapstruslene tar jeg sterkt avstand fra. Vold skal ikke brukes for å undertrykke andres ytringer.

Hva så med tegningene? Var det strengt tatt nødvendig å tegne dem? Vel, det må naturligvis understrekes at islam er en religion med stor makt, og som sådan må den underlegges debatt og tåle kritikk. Men jeg mistenker likevel at tegningene mer er tegnet for å provosere enn for å komme med meningsfull kritikk. Ytringsfriheten gir oss rett til å ytre oss, ikke plikt. Av og til bør vi la være å si ting hvis vi føler at vi kommer til å såre folk, og det strengt tatt ikke er noe viktig vi har å si. Derfor er jeg kritisk til tegneren også.

Men for at det ikke skal være tvil om hva jeg synes er mest alvorlig: drapstruslene tar jeg sterkt avstand fra. Tegningene, de tar jeg svakt avstand fra.

1 comment:

  1. Anonymous11:19 AM

    Flott at du engasjerer deg! Som kristne ( noen av oss er) så må vi tåle ganske mye av tegninger osv utenat vi kommer med drapstrussler! Men, jeg selv har ikke ønske om å drive blasfemi med noens relgion! Det er heller andre sider ved Islam jeg vil sette finger på og det er deres ekskluderende holdninger til andres tro og meninger.
    Roy

    ReplyDelete