Thursday, September 20, 2007

Mer om "rasismen mot hvite"

Det er ikke ofte at mine blogginnlegg fører til mange svarinnlegg. Men det har mitt innlegg Ufyselig om "rasismen mot hvite", om Hanne Stine Nabintu Herlands ufyselige Aftenposteninnlegg gjort. Dermed kan jeg koste på meg nok et innlegg:

Anonyme "M" er enig med meg i at kritikken av Kohinoor Nordberg grenser til personangrep, og tar avstand fra den delen av kronikken. Det er fint. Så etterlyser "M" at jeg tar stilling til "helheten". Det kan jeg naturligvis gjerne gjøre, men jeg må også insistere på at det må være helt legitimt å ta avstand fra enkeltufyseligheter uten å samtidig måtte uttale seg om den såkalte "helheten".

Men altså: til "helheten": jeg mener at den såkalte "rasismen mot hvite" er sterkt overdrevet. "M" sier at en del nordmenn også blir utsatt for det samme som Ali Farah ble utsatt for. Det kan tenkes, men i så fall vil nok også de sakene kunne tas opp som tilsynssaker av helsemyndighetene. Det er og blir uholdbart at alvorlig skadde personer avvises av hjelpepersonell.

"M" viser videre til at det er mange ungdomsgjenger hvor medlemmene er av utenlandsk opprinnelse. Det er jeg enig i. Politiet må få ressurser nok til å ta tak i gjengkriminaliteten. "M" påstår at disse velger ofre ut fra nasjonalitet. Det kjenner jeg ikke til, men det kan godt hende. I så fall bør de tiltales ut fra paragrafene som gir straffeskjerpelse for rasistisk motivert vold. Det er imidlertid fortsatt en forskjell på at voldsmenn er rasistiske og at samfunnets eget hjelpeapparat har rasistiske elementer. Voldsmennene må bekjempes med politi. Rasismen i hjelpeapparatet må bekjempes ved å rette søkelyset på det.

Når "M" sier at "den samme kulturen finner du også i mange osloskoler", er det litt for upresist til at jeg kan si noe særlig om det. Det skal uansett bli spennende å få lese dokumentasjonen på det, hva nå enn utsagnet skal bety.

At ikke ambulansetjenesten som sådan bør stemples som rasister, er jeg helt enig i (jf. tidligere posting om saken). Det er imidlertid ikke mitt inntrykk at media har gjort det - snarere har media vært flinke til å slå opp (og ta avstand fra) at folk har hetset ambulansepersonell generelt. Ambulansepersonell gjør en utrolig viktig jobb. Men det som skjedde i Sofienbergparken, skal ikke skje.

Jeg har for øvrig ikke tvilt på Nabintu Herlands rett til å kalle seg "religionshistoriker", men er alltid nysgjerrig når folk bruker en akademisk tittel i en politisk diskusjon. Det var derfor jeg prøvde å finne ut mer om hennes akademiske bakgrunn, og jeg fant ut at den muligens er begrenset til nettopp denne mastergraden. Det er kun en saksopplysning.

"Modig perspektiv" er enig med "M", men har visst ikke lest "M"s innlegg godt nok. Mens "M" altså tar avstand fra deler av Nabintu Herlands kronikk, synes "Modig perspektiv" at den er "briljant". Der er vi altså saklig uenige...

"Modig perspektiv" mener tilsynelatende at det er en vanlig oppfatning at "ambulansene er rasister..politi kan ikke stoles på". Det tror jeg ikke er så vanlig. Men både ambulansetjenesten og politiet er for viktige til at vi kan tillate at deres troverdighet reduseres ved at vi ser gjennom fingrene med deres feilgrep. Den beste måten å beholde troverdigheten på er ved skikkelige granskninger hver gang de gjør noe galt, og med tiltak for å rette opp der det er grunnlag for det. Det gjelder enten ambulansepersonell kjører fra skadde personer eller politiet arresterer folk på en måte som gjør at de dør av det.

"Rita Karlsen" fra Human Rights Services gjengir et innlegg fra et annet sted. "Rita Karlsen" viser den samme mangelen på empati med en pårørende ved en voldshandling som Nabintu Herland gjør i sin kronikk. Det er forstemmende. Hun gjør også det samme meningsløse grepet med å henvise til Nelson Mandela, som "hevet seg over urett". Vel, hvis jeg blir hardt skadet, vil jeg heller at kjæresten min skal bli "krakilsk" for å sloss for at jeg skal få hjelp, enn å "heve seg over uretten".

Til slutt kommenterer "Anton Olsen" et Holmgang-program som jeg ikke har sett (i likhet med de fleste andre Holmgang-program, for øvrig).

Oppsummerende: jeg er enig i at det finnes drittsekker av alle farger. Det finnes drittsekker i politiet, det finnes drittsekker blant ambulansefolk, det fins drittsekker blant lærere og blant elever - og det finnes naturligvis mer enn gjennomsnittlig mange drittsekker blant voldskriminelle. Kampen mot rasismen må skje overalt - vi må ha nulltoleranse i skolen når det gjelder vold. Vi må gi politiet ressurser til å bekjempe kriminalitet, uansett rasebakgrunn. Vi må styrke skolene, slik at alle barn får samme mulighet her i livet, uavhengig av "kulturell kapital" i hjemmet. Vi må bekjempe drosjejuks - i dag, når mange drosjesjåfører er pakistansk-nordmenn, på samme måte som for 20 år siden, når de fleste var norsk-nordmenn. Vi må ha fritidsklubber og leksehjelp.

Det er et bredt spekter av tiltak som vil føre til å bekjempe rasismen. Det som derimot ikke hjelper, er å drive personangrep mot en kvinne som er livredd for at hennes barns far er i ferd med å dø. Det er bare stygt.

1 comment:

  1. Enig i mange av dine kommentarer, men Herland poeng er allikevel umåtelig viktig.

    Det som er interessant med Mandela henvisningen er at selvsagt at Kohinoor gjengjelder urett med urett her. Hennes 48 dagers mediestorm med krav av hoder på et fat, sjåfører og alle ledere - banking på rasisme har medført nettopp det som Herland påpeker og som tillitsvalgt påpekte i TV debatten .. våre biler hindres i trafikken - våre folk gruer seg til helgene, sykefraværet øker. En etat er stemplet og lider ... tilslutt er det norske folk blir lidende i neste instans. Kanskje var det bare et individs feilvurdering og overhodet ikke rasisme.. mannen er iallefall slaktet uten dom og forklaring, ikke akkurat et demokrati verdig. Dette er per definisjon en form for ovendt rasisme ..

    ReplyDelete