Saturday, September 01, 2007

Si ja!

I dag overrakte initiativtakerne bak underskriftkampanjen "Si ja!" mange tusen underskrifter til representanter fra Stortinget, som en folkelig høringsuttalelse til forslaget om felles ekteskapslov.

Det virker nå heldigvis ganske klart at en felles ekteskapslov kommer til å bli vedtatt i 2008, hvor et ekteskap kan inngås av to mennesker som elsker hverandre, uavhengig av kjønn. Det skal bli en gledens dag.

Under dagens markering ble det sagt at Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har tonet flagg - at de er for en felles ekteskapslov med fulle rettigheter til å bli vurdert som adopsjonsforeldre for både heterofile og homofile. Helt klarhet i hvem som skal få hjelp til kunstig befrukning er man visst ikke kommet fram til.

I går ble det for øvrig klart at også Barneombudet støtter felles ekteskapslov, og vil gå noe lenger enn lovforslaget som er ute. I og med at motstanderne av felles ekteskapslov har påberopt seg hensynet til barna som argument, er det godt å se at Barneombudet har vist at hensynet til barna taler FOR en felles ekteskapslov.

No comments:

Post a Comment