Thursday, September 20, 2007

Mål: 100% kvinner?

Aftenposten har en artikkel om kvinneandel i kommunestyrene etter valget, og det er fint. Men de som har laget grafikken til artikkelen har gått seg vill: de har en liste over "De ti beste kommunene", og topper lista med Etnedal, som har 66,7% kvinner.

Heldigvis er ikke sannheten så nitrist - det er mange kommuner med langt bedre balanse enn det - for eksempel har Lillehammer 51,1% kvinner. Dette kan man lese på Likestillings- og diskrimineringsombudets nettsider, hvor LDO påpasselig skriver at "Målet er imidlertid at kommunene skal ha en jevn fordeling av kvinner og menn i kommunestyrene." Det er altså dette Aftenposten ikke har fått med seg...

No comments:

Post a Comment