Saturday, September 29, 2007

- Märtha er en tyv og hykler

- Märtha er en tyv og hykler, sier Pål Bang-Hansen. Prinsessen har gitt ut ei bok "Eventyr fra jordens hjerte" uten å ta seg bryet med å finne ut hvem som sitter med rettighetene.

Dette er naturligvis en fillesak. Den eneste grunnen til at den fortjener oppslag i avisene, er at Märtha har oppført seg som en elefant på et glassmagasin, og fått stoppet boka "Märthas engler" fordi den hadde et bilde av henne på forsiden. Da er det litt pinlig at hun ikke sjekket om hennes bøker var på rett side av loven først.

Og igjen koker det hele ned til dette: Märtha har ikke bedt om å bli født prinsesse. Var hun ikke det, ville ingen av disse sakene nådd forsiden. La oss få en slutt på at barn fødes inn i en så fasttømret rolle. La oss kvitte oss med monarkiet.

No comments:

Post a Comment