Monday, September 10, 2007

Høyre driter seg ut på selveste valgdagen

Valgdagen er en "hellig" dag i norsk politikk - det er dagen når endelig velgerne skal få sagt sitt etter at politikerne har sagt mer enn nok i flere uker. Det har lenge vært en uskreven regel om at man ikke skal bedrive valgkamp den dagen. Det skal være en viss ro og verdighet over valgdagen.

I år har Høyre brutt valgdagsfreden. I et 20-siders annonsebilag til Aftenposten, gjør de et siste storframstøt, og gravlegger dermed valgdagsfreden for alltid. For når Høyre gjør dette i år, hvordan kan de andre forholde seg rolig om to år? Dette er ikke snakk om noen diskrete, små annonser, men om et stort, påkostet hovedelement i Høyres Oslovalgkamp.

Attpåtil er ikke annonsen en saklig framstilling av Høyres politikk, men en ganske smålig sammenrasking av skjeve fremstillinger. Det framstilles som at Arbeiderpartiet helt sikkert vil innføre eiendomsskatt i Oslo, og Venstres politikk gir man også et vrengebilde av. Fremskrittspartiet, derimot, setter man ikke av plass til å angripe. Det er et interessant signal at det er Arbeiderpartiet OG VENSTRE som Høyre velger å angripe når de først - for første og eneste gang - skal få drive valgkamp helt alene.

Lykke til med valget. Og siden jeg håper på borgerlig byråd (med Venstre) i Oslo, må jeg også håpe at ikke velgerne straffer Høyre for sterkt for dette grove bruddet på de uformelle, men akk så viktige, spillereglene.

No comments:

Post a Comment