Tuesday, February 26, 2008

Danielsen tapte - jeg savner Kommisjonen...

Oj, som jeg savner Kommisjonen (med Antonsen og Golden) - programmet som ble lagt ned for ei uke eller to siden.

Dagbladet skriver om at advokat Per Danielsen har tapt nok en rettsak, denne gang mot Trygve Hegnar. Danielsen håpte å få retten til å ta over redaktøransvaret for bladet Kapital, men retten nektet. Utfallet var vel nærmest gitt på forhånd, all den tid Per Danielsen hadde advokat Per Danielsen på sin side.

Kommisjonen gjorde det til en æressak å dekke alle Per Danielsens tap i rettssalen. Blant annet pekte de på det enkle faktum at dersom du har en elendig sak, er ditt beste håp å lure motparten til å ta Per Danielsen som advokat... :-)

Kapital har holdt seg på litt mer saklig grunn. Riktignok skrev Kapital i en artikkel 1. november 2007 at
Vi skal ikke si at man er garantert å tape i ærekrenkelsessaker hvis advokat Per Danielsen er prosessfullmektig, men det er ikke langt fra.

men dette var underbygget av følgende påståtte fakta hva gjelder æreskrenkelsessaker:
Advokat Per Danielsen har tapt fem av fem høyesterettsdommer, 11 av 12 lagmannsrettssaker og 10 av 11 tingrettssaker.


Per Danielsen har det lille problem at ærekrenkelser kun er straffbare hvis de er uriktige.

No comments:

Post a Comment