Saturday, February 09, 2008

- Jeg velger det levende liv

Dagbladet intervjuer Magnhild Meltveit Kleppa (kommunal-og regionalminister, Sp) i dag, og hun forteller at hun nå har snudd i spørsmålet om felles ekteskapslov, uavhengig av seksuell legning. Dette har skjedd etter en lang prosess, hvor samtaler med hennes homofile sønn har vært viktige.

Dette får ingen betydning for selve vedtaket i Stortinget - det har lenge vært klart at regjeringen vil foreslå en lov, og i Stortinget har Kleppa ikke stemmerett, naturligvis. Men det er likevel gledelig at det er mulig å endre standpunkt.

Viktig er det også at hun så tydelig markerer støtte til at barn kan få homofile og lesbiske adoptivforeldre:


- Ja, og denne delen av loven var den enkleste. Jeg har i mange år jobbet sammen med flotte homofile som har barn, og som har gitt dem trygge rammer. Det faller mange ubetenksomme ord på dette feltet. Idealfamilien med mor, far og barn som lever et langt og lykkelig liv, er sjeldnere enn vi tror.

- Vi må forholde oss til det livet vi har i dag. Mange aleneforeldre klarer helt fint å gi trygghet og omsorg til sine barn, det samme gjør homofile samboere.


Naturligvis er det demokratisk sett betenkelig at en politiker flagger synspunkter så tydelig før et valg, og så skifter til det diametralt motsatte når valget er over. Men samtidig er det dypt menneskelig å trenge tid på å reflektere når dype prinsipper står mot hverandre, og det fortjener Kleppa respekt for.

No comments:

Post a Comment