Friday, February 15, 2008

Langslets elendige timing

Av og til burde man beskyttes mot seg selv.

I dag har Lars Roar Langslet et innlegg i Aftenposten med overskriften "Mediene driver personforfølgelse". Han skriver:
Jeg har kjent Manuela Ramin-Osmundsen siden før hun kom til Norge. Ett inntrykk er blitt grunnfast: Hun er et tvers igjennom ærlig og redelig menneske, og overhodet ikke av den typen som lyver seg ut av vanskeligheter.

Omtrent samtidig med at Langslets innlegg ble skrevet, forsøkte Ramin-Osmundsen å overtale sine venner til ikke å fortelle om den skjebnesvangre samtalen 3. januar.

Det er nærmest dårlig gjort av Aftenposten å la Langslet vise fram sin manglende vurderingsevne for hele folket på denne måten.

No comments:

Post a Comment