Tuesday, February 05, 2008

Sak mot justismorderne!

Uansett utfall av nominasjonsvalgene i til USAs presidentvalg i natt: dagens viktigste nyhet må være at Stortingets kontrollkomité har åpnet for riksrettsak mot tre høyesterettsdommere.

Det er ikke lenger tvil om at det var en grov feil som skjedde da høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karin Bruzelius og Eilert Stang Lund nektet Fritz Moen gjenopptakelse av "Torunn-saken". Spørsmålet er om de er skyldige i "grov uforstand i tjenesten og for å ha handlet mot bedre vitende", slik Tore Sandberg har anmeldt dem for. De skal naturligvis anses for å være uskyldige inntil det motsatte er bevist, men det at det finnes en berettiget tvil gjør det svært viktig at saken kommer opp.

Naturligvis er det kinkig hver gang Stortinget griper inn mot Høyesterett - derfor skal det også skje fryktelig sjelden. Og det kan hende at riksretten ender med at høyesterettsdommerne "bare" hadde en "dårlig dag på jobben". Uansett er det en seier for Norge som "rettsstat" at den ikke (fortsatt) automatisk tar maktas side mot den svake og ensomme.

No comments:

Post a Comment