Sunday, April 18, 2010

Nytt fra Monsen

Det skjer ikke så mye i de ulike Monsensakene for tida. Som kjent tapte Monsen rettssaken mot staten. I Vårt Land på fredag hadde hun følgende herlige kommentar til dette: "Vårt Land meddeler 08. april at vi har tapt rettssaken. Det er feil. Den er bare avvist av Borgarting lagmannsrett."

Ikke tapt, bare avvist.

Hun har for øvrig varslet anke til Høyesterett og visstnok klaget til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Lykke til.

No comments:

Post a Comment