Thursday, January 28, 2010

En Altapolitikers særpregede (syn på) seksuelle aktiviteter

"Jeg har ikke homofobi", erklærte Fremskrittspartiets Bjørn Odden i Alta kommunestyre nylig. Men han snakket om "grensesprengende seksuelle aktiviteter" og "andre særpregede seksuelle aktiviteter". Og han sa: "Seksuelle aktiviteter tilhører privatlivet og vi politikere har ikke noe med andres seksuelle aktivitet, men kun å passe på vårt eget." Han argumenterte for at Alta ikke trenger noen homoplan. Dette skriver Altaposten.

På en måte er dette siste utsagnet en utmerket lakmustest på om man har forstått hva homofili handler om i det hele tatt. Å sidestille homofili med "seksuelle aktiviteter" viser sneversyn på dette området. Eller har Odden et veldig vidt begrep for hva "seksuelle aktiviteter" er? Regner han det å forelske seg som en seksuell aktivitet? Å gifte seg? Å bo sammen med? Å elske? Å ønske å dele livet med? Å ha sex er bare en begrenset del (men naturligvis ikke noen uviktig del) av det å være heterofil eller å være homofil.

Grunnen til at Alta trenger en homoplan er ikke hva noen - verken Odden eller andre - gjør av seksuelle aktiviteter. Oddens seksuelle aktiviteter kan han få ha for seg selv. Homoplanen er snarere ment å rette opp skjevheter (pardon the pun) i samfunnet, for eksempel i hvordan skolen viderebringer heteronormativitet, hvordan helsepersonell mangler homoforståelse og hvordan homofil ungdom mangler møteplasser og forbilder. For eksempel.

Som tidligere Altabeboer (og da også medlem i LLH Finnmark) er det godt å se at flertallet av kommunestyret tok avstand fra uttalelsene til Odden. Det går framover også i Alta.

No comments:

Post a Comment