Monday, January 25, 2010

Femårig lærerutdanning - om noen år

Venstre vil ha femårig lærerutdanning, sier Trine Skei Grande til VG.

Det støtter jeg. Det er også dit lærerutdannings-Norge er på vei. Det er et klart premiss for reformen vi er inne i at flere skal ta mastergrad og dermed ende opp med femårig lærerutdanning. Allerede i dag kan jo studentene velge å ta en femårig lærerutdanning ved de største høyskolene, og det gir en viktig kompetanse til skole-Norge.

Venstre ønsket å innføre femårig lærerutdanning som fast ordning allerede i år. Det er jeg mer skeptisk til. Norge har minst 20 lærerutdanningsmiljøer, og mange av dem mangler kompetanse til å drive med mastergrader slik det er i dag. En gradvis overgang til femårig lærerutdanning vil gi mulighet til disse til å utvikle seg. Det er bedre enn at alle mastergradene havner på de største høyskolene, noe som ville utarme de minste lærerutdanningene ytterligere.

(En annen ting er at en brå overgang fra fire- til femårig lærerutdanning ville ført til et år hvor ingen nyutdannede sto klar til å gå inn i skolen - noe som ville vært hardt å takle for skolene.)

I VG-artikkelen kan man også lese at Universitetet i Tromsø er i gang med femårig lærerutdanning fra høsten. Det skal bli spennende å se nærmere på deres modell - og ikke minst resultatene av den når den tid kommer.

No comments:

Post a Comment