Thursday, January 28, 2010

Miljøkriminalitet fra Oslo Vei?

Aften skriver i en artikkel 27. januar om at Plan- og bygningsetaten (PBE) har hatt befaring i Huken Pukkverk (som drives av Oslo Vei) og funnet flere graverende forhold:
 • "Mellom industriområdet (pukkverket) og Marka, skal det være et 50 meter bredt parkareal. Hele parkbeltet mot nord og øst er ødelagt."
 • "Mye er sprengt bort og utvunnet. Oslo Vei har også laget et massedeponi på ca. 60 000 m^2 i parkbeltet. PBE har ikke registrert noen søknad om et slikt deponi."
 • "Kantene i steinbruddet skulle skråne gradvis ned mot pukkverkets dypeste punkt, men går mer eller mindre loddrett ned i parkbeltet."
 • "Flere driftsbygninger er oppført uten søknad."
 • "240 000 tonn returasfalt er lagret i pukkverket. Oslo Vei har tillatelse for 30 000 tonn."

Nå har PBE varslet pålegg om utbedringer og tvangsmulkt, men Oslo Vei hadde frist til 25. januar med å komme med sine innspill.

Hvis PBEs påstander medfører riktighet, er dette snakk om miljøkriminalitet utført av en bedrift som eies 100% av Oslo Kommune. Nå har Oslo Vei søkt om å få utvide driften, noe som heldigvis sannsynligvis vil bli stoppet av Markaloven.

Det mest overraskende i saken er imidlertid kanskje at Aftenposten velger å gjemme bort saken i bydelsdelen av aftenutgaven. Det burde angå hele byen at kommunen står for naturødeleggelser i randsonen til Marka.

(Og all ære til aksjonsgruppen "Stopp Huken - vern marka" for stadig arbeid med disse spørsmålene.)

1 comment:

 1. Anonymous5:05 PM

  Takk for støtten
  Oslo Vei vil bli politianmeldt

  Hjemmesiden vår heter
  http://www.123hjemmeside.no/Stopp-Huken

  Per Kr. Holth
  "Stopp Huken"

  ReplyDelete