Wednesday, January 27, 2010

Tåler Grønland moskeer - og hvem skal bestemme det?

Arbeiderpartiet, ved Hans Christian Lillehagen, BU-leder i Gamle Oslo, rykker i dag ut i Aftenposten og sier at "Grønland tåler ikke flere moskeer". "Når det blir svært mange muslimske menigheter i et lite område, vil det lettere kunne utvikle seg egne regler og levesett som igjen kan føre til resultater à la det såkalte "moralpolitiet" på Grønland", sier han til Aften.

Heldigvis er byrådsleder Stian Berger Røsland (H) krystallklar: Han peker på at det rundt St. Olavs plass er 7-8 kirkesamfunn lokalisert innen en radius på ca 600 meter, uten at det har vært snakk om at man bør fjerne noen av dem. "Alle trossamfunn må behandles likt. Vi kan ikke trekke ut en trosretning og si at denne ikke er ønsket visse steder i byen", sier han.

For meg er det en vanvittig tanke at man skal nekte sine innbyggere å bygge et religiøst forsamlingshus, såfremt de selv betaler kostnadene. Før jeg gikk løs på folks religionsfrihet, ville jeg nok heller tatt for meg om Deli de Luca og 7 Eleven har en selvsagt rett til å bygge kiosk på hvert gatehjørne.

At moskeene fører til mer "moralpoliti" er for øvrig en påstand uten dekning. Jeg kan ikke huske å ha merket det kristne moralpolitiet rundt St. Olavs plass den gang Homohuset lå på den plassen, for eksempel.

1 comment: