Tuesday, January 26, 2010

Fars og medmors permisjonsrett - og stakkars børsmeglere

Jeg er veldig uenig i Høyres utspill om at det ikke lenger bør være en del av fødselspermisjonen som er forbeholdt far/medmor. Slik inntektsforholdene i samfunnet fortsatt er, vil det innebære en systematisk skjevhet hvor fedre tar svært lite permisjon. Personlig ser jeg ingen prinsipielle problemer med en politikk som sikrer at begge foreldrene gis reell mulighet til å være hjemme med barna en del av det første året. Men da må naturligvis også permisjonsrettighetene basere seg på begge foreldrenes inntekt.

I en debatt på NRK Østlandssendingens fredagspanel sa Trygve Hegnar noe interessant sist fredag. Han sa i hovedsak det som jeg sier ovenfor, men han tok et litt pussig eksempel: han bekymret seg for at uten noen "fedrekvote" ville en børsmegler som tjener tre millioner i året ikke ta fødselspermisjon, fordi det ville "rasere familieøkonomien".

Det er ikke bare børsmeglere som ikke tjener tre millioner kroner når de er i fødselspermisjon. De aller fleste er i den samme situasjonen, uten at de opplever at familieøkonomien blir rasert av den grunn. Jeg ser ikke helt hvorfor det at man vanligvis tjener tre millioner kroner gjør en dårligere i stand til å takle en periode med noe lavere inntekt. Snarere tvert imot: det er vel spesielt de som normalt har en grotesk høy inntekt som burde stå sterkest rustet til å tåle å gå ned i lønn en kort periode.

Da er jeg mer bekymret for et ektepar hvor begge foreldrene tjener mer normalt og hvor faren tjener noe mer enn mor. Da vil fødselspermisjon basert på mors lønn være en utfordring.

(For ordens skyld: rettighetene vi snakker om gjelder likt for far og medmor. Men utfordringene med å få far/medmor til å ta en stor del av permisjonen er nok større for heterofile par - i homofile par er det ingen systematisk forskjell på inntektene til mor og medmor, etter det jeg vet.)

2 comments:

 1. Hei,

  Undertegnede er redaktør for pappamagasinet FAR OG BARN, og engasjert i debatten vedr. fedrekvote og pappapermisjon.

  Høyres har vedtatt at de vil fjerne fedrekvoten. Dette fordi den angivelig er en alvorlig trussel mot familienes valgfrihet. Jeg er ikke ikke enig!

  Fedrekvoten – en populær rettighet!

  Men fedrekvoten er ingen tvang. Det er en populær rettighet som de fleste fedre setter stor pris på.

  Innføringen av en stadig større fedrekvote har medført en betydelig økning i fedres uttak av foreldrepenger.

  Over 90 % av fedrene som har krav på fedrekvote, benytter seg av denne! Og de gjør det helt frivillig!

  Hvorfor gjøre unntaket til hovedregel?

  Høyre bekymrer seg for de ytterst få tilfellene der far er forhindret i å ta ut fedrekvoten. Og her har de et lite poeng. Tar ikke far sin del, mister familien disse ukene.

  Men hvorfor gjøre unntaket til hovedregelen? Kan ikke dette løses uten å frata det store flertallet av barn og fedre deres rettigheter?

  Erfaringene fra Danmark

  I Danmark fjernet de fedrekvoten i 2001. Resultatet har blitt at kun 25 % av mennene tar ut permisjon, og bare benytter 7,5 % av det de kan ta ut.

  Dette til tross for en undersøkelse fra 2009 der 49 % av den danske befolkning mener foreldre bør ta ut like mye permisjon.

  Erfaringen fra Danmark viser altså at å ta fra menn ”den ferdigforhandlede retten til fedrekvoten”, ikke fører til valgfrihet – men til det stikk motsatte. Nemlig at fedre tar ut langt mindre pappapermisjon, enn det de ønsker.

  Konklusjon:
  Fedrekvoten er en viktig rettighet for far og barn

  ---
  Fred Johan Ødegård, redaktør
  Pappamagasinet FAR OG BARN

  ReplyDelete
 2. Hei, Fred Johan Ødegård. Da virker det som vi stort sett er enige...

  ReplyDelete