Tuesday, January 26, 2010

Tynt med homofili i nye planer for lærerutdanningene

I min jobblogg har jeg skrevet et innlegg om innholdet av lhbt-tema i de nye planene for de nye grunnskolelærerutdanningene. Siden Kunnskapsdepartementet i 2008 skrev til høyskole- og universitetssektoren at ""Kunnskapsdepartementet oppfordrer utdanningsinstitusjonene til å ta utfordringene lhbt møter i samfunnet på alvor og integrere lhbt-tematikken i relevante utdanningstilbud og forskningsprosjekt. Det er spesielt viktig at studenter i profesjonsutdanningene blir bevisstgjort og får kunnskap om lhbt-tematikken.", kunne man kanskje forvente at målformuleringer om dette ble med i de nye rammeplanene, men nei. Det er nesten ingenting.

Homofili er ikke nevnt. Seksualitet er nevnt 1-2 ganger, men kun i RLE og naturfag, som ikke er obligatoriske fag. Halmstrået er følgende formulering fra planen for Pedagogikk og elevkunnskap 2: "Pedagogikk og elevkunnskap 2: Studenten "har kunnskap om variasjoner i kjønnsidentitet og likheter og forskjeller i gutter og jenters oppvekstbetingelser".

Triste greier.

No comments:

Post a Comment