Thursday, January 07, 2010

Å publisere eller ikke publisere...

Det er mye prat om hva media bør eller ikke bør gjøre når det gjelder publisering av karikaturer av religiøse figurer.

Jeg har lenge hatt et forholdsvis avklart forhold til dette, men det er lenge siden jeg blogget om det. Jeg mener for det første at det er helt uakseptabelt å angripe ytringer med vold. Frihet TIL å ytre seg er viktig og frihet FRA vold er viktig.

Jeg mener for det andre at det er Jyllandspostens selvsagte rett å publisere karikaturene. Det er også min rett - og din.

For det tredje er jeg ambivalent til selve den opprinnelige publiseringen av disse karikaturene, ganske enkelt fordi min holdning til publiseringen avhenger av hva som var poenget, og det er uklart for meg. Dersom poenget var å fremme et politisk/religiøst synspunkt synes jeg det er riktig å publisere (dersom avsender føler at det er den beste måten å få fram synspunktet på), dersom poenget var å provosere for provokasjonens egen skyld (en sånn "se hvor sinte de blir hvis jeg peker nese til dem"-taktikk), er jeg mer i tvil.

La meg ta en litt rar sammenlikning. "PR-rådgiver" Kjell Terje Ringdal hadde opplagt rett til å si høyt at han syntes Erna Solberg var feit. Men siden poenget med å si det nok var å få solgt den nyeste boka si, syntes de fleste at det var galt å si det. Han trampet på andres følelser for egen vinnings skyld.

Så må jeg få si at jeg er relativt skeptisk til om koblingen mellom provokasjon og vold virkelig er så sterk som mange vil ha det til. Det er opplagt slik at de fleste som blir såret av tegningene, slett ikke tyr til vold. Men er det ikke også slik at mange som tyr til vold, ikke egentlig er så opptatt av de tegningene? De var sinte på Vesten fra før, og tok tegningene som en god anledning til å gå til angrep. I så fall er det helt misforstått å publisere tegningene liksom for å vise voldsmennene at vi tør. Voldsmennene bryr seg ikke, og i farta sårer vi folk helt unødig. (Å publisere tegningene når man føler det er naturlig å publisere dem, derimot, er noe helt annet.)

Og for øvrig bør politikerne holde seg langt unna å mene noe om hva redaktørene bør gjøre. Politikerne burde holdt seg unna å beklage eller unnskylde publiseringen da den skjedde og de bør holde seg unna å mene noe om hva redaktørene bør gjøre nå. Politikernes rolle er å holde fast ved at redaktørene skal få gjøre som de vil innenfor lovens grenser, verken mer eller mindre.

No comments:

Post a Comment