Wednesday, December 02, 2009

Datalagringsdirektivet må stoppes

Her er en infosnutt om datalagringsdirektivet fra Datatilsynet:(Takk til Vox populi for å ha skrevet om dette.)

Jeg har jo tidligere kastet meg på en bloggprotest mot datalagringsdirektivet og må bare gjenta at jeg synes direktivet går alt for langt i å lagre opplysninger om alle og enhver. Norge må nekte å innføre direktivet.

(Og for øvrig er det oppmuntrende å ha et datatilsyn som legger ut informasjon på YouTube. Vi har for mange offentlige instanser i Norge som legger ut informasjon i nesten uleselig form på bortgjemte internettsider - eller ikke i det hele tatt.)

No comments:

Post a Comment