Sunday, December 06, 2009

Flere Oslo-unntak i Soria Moria?

Det har kommet fram den siste uka at Soria Moria-erklæringen ikke gjelder for Oslo. Sp har klargjort at de mener at Soria Moria-erklæringens formulering om at lokalsykehus ikke skal legges ned, ikke gjelder Oslos lokalsykehus (les: Aker).

Jeg synes regjeringen i så fall bør legge fram en liste over eventuelle øvrige formuleringer i Soria Moria som ikke gjelder Oslo. Er det andre deler av landet som er unntatt fra andre formuleringer, er det fint om disse også listes opp...

No comments:

Post a Comment