Monday, December 07, 2009

Decade from hell eller tidenes beste tiår?

Interessant artikkel fra Are Slettan i dag.

Time magazine presterer å kalle 00-årene for "Decade from hell" og Morgenbladetredaktør Frank Rossavik får seg til å skrive at "Dette tiåret var forhåpentligvis det verste i vår levetid, men vi skal ikke være for sikre". Are Slettan på sin side påpeker at det for størstedelen av jordas befolkning var "tidenes beste".

Hvem som har rett kommer nok an på hva man velger å fokusere på. TIME er opptatt av amerikanske forhold, og der har man jo hatt en udugelig president det meste av tiåret, opplevd terrorangrep, gått til kriger de ikke kommer ut av, hatt orkankatastrofe, opplevd et par børskrakk og så videre. De har nok å klage over.

Rossavik på sin side er mest opptatt av det han kaller "de religiøse svermeriene". Han har dessuten spurt folk i sosiale medier om det "har skjedd noe positivt i tiåret som straks avsluttes". Det sier kanskje mest om hans venner der at de ikke klarer å komme opp med noe særlig. Are Slettan nevner stor økonomisk vekst i de fattige landene, "Hundrevis av millioner, spesielt i Asia, men ikke bare der, har forlatt den ekstreme fattigdommen." "Helsen er bedre, og de mindre barnekullene gjør det mulig å investere mer i skolegang." Han nevner mobiltelefoner, som revolusjonerer livet for mange i fattige deler av verden. Ingenting av dette har Rossaviks venner fått med seg, virker det som.

Jeg stemmer altså for Slettan. For verden som helhet er tiåret vi er i ferd med å gå ut av, et av de bedre.

No comments:

Post a Comment