Monday, December 07, 2009

Er jeg lesbar?

Iskwew tipser i sin blogg om Juicystudio som har verktøy for å sjekke lesbarheten av tekster. Og selvopptatte som bloggere er, tester vi umiddelbart lesbarheten av bloggene:

Readability Results

The following table contains the readability results for http://bjornnorsk.blogspot.com .
Reading Level Results Summary Value
Total sentences 1242
Total words 5497
Average words per Sentence 4.43
Words with 1 Syllable 3273
Words with 2 Syllables 860
Words with 3 Syllables 580
Words with 4 or more Syllables 784
Percentage of word with three or more syllables 24.81%
Average Syllables per Word 1.80
Gunning Fog Index 11.70
Flesch Reading Ease 50.46
Flesch-Kincaid Grade 7.32


Gunning-Fog Index påstår å være et røft estimat over hvor mange års skolegang som trengs for å lese bloggen. I mitt tilfelle altså knapt 12 års skolegang. Så man bør med andre år være i nærheten av 18 år...

Flesch Reading Ease-skalaen går fra 0-100, hvor høyere tall er mer lesbart. Anbefalingen er at man bør være på minst 60. Der sliter jeg...

Flesch-Kincaid-indeksen skal også tilsi hvor mange års skolegang man trenger. Etter denne trengs kun 7 års skolegang.

Ble jeg noe særlig klokere? Nei, igrunnen ikke. Men jeg ser at innleggene mine er mindre lesbare enn alle bloggene som Iskwew sammenlikner. Så kanskje jeg må gå over til kortere setninger med kortere ord. Kanskje. Kan skje.

No comments:

Post a Comment