Friday, December 04, 2009

Bombe: Monsen fikk ikke medhold

Nina Karin Monsen klaget nylig til Kringkastingsrådet angående et innslag i Schrödingers katt om forskning som viser at barn av lesbiske mødre har det greit. Jeg har tidligere omtalt klagen i innlegget Hold kjeft om gode lesbiske mødre. Kringkastingsrådet har ikke tatt til følge Nina Karin Monsens klage, ifølge NRK.

Monsen klagde blant annet på at NRK brukte Monsensitater om "farløse barn" som var gitt i en noe annen sammenheng, men Kringkastingsrådets leder sier til NRK at "Man kan ikke definere seg inn og ut av debatten som man selv vil".

Dermed er det tilsynelatende slått fast at det er lov for media å omtale forskning som viser at barn av lesbiske mødre har det helt utmerket, og det er lov å sitere Monsen uten å spørre om lov hver gang.

Men Monsen har i det minste oppnådd å gi litt ekstra oppmerksomhet til den forskningen som viser at barn av lesbiske har det like bra som barn av heterofile. Og innslaget fra Schrödingers katt kan man fortsatt se.

(Jeg blir litt forvirret av en kommentar fra "PFU-sekretariatet" i NRK-saken: "Det kan misforstås når det i artikkelen heter at PFU ikke vil behandle Monsens klage. Poenget er at K-rådet ikke behandler klager som samtidig skal opp i Pressens Faglige Utvalg. Av den grunn valgte Monsen behandling i K-rådet, og trakk den parallelle klagen til PFU." Tidligere har da Monsen sagt tydelig at det ikke var hun som sto bak PFU-klagen - det var Jon Kvalbein som sendte den.)

No comments:

Post a Comment