Friday, June 04, 2010

Krangel i homo/helse/skole-miljøet

Rolf Angeltvedt i Helseutvalget kritiserer i dag Utdanningsdirektoratets ressurshefte om seksualitet i et innlegg på Gaysir. Innlegget kommer i kjølvannet av kritikk fra Krf-politiker Øyvind Håbrekke og Espen Ottesen fra Norsk Luthersk Misjonssamband.

Han kritiserer blant annet bidragsyterne Åse Røthing og Stine Helena Svendsen for å referere flittig til sin egen bok, "Seksualitet i skolen". Han skriver: "Begge forfatterne bruker i dette ressursheftet sjelden andre kunnskapskilder og referanser enn seg selv." Her er Angeltvedt på gyngende grunn. Det er et tjuetalls andre referanser i heftet, i tillegg til en rekke lenker. Men på den annen side er det naturligvis påfallende at akkurat en bestemt bok blir nevnt svært mange ganger, og at akkurat referansene til denne boka til og med får ei hel side alene (se s. 27 i heftet).

Videre er Angeltvedt kritisk til den faglige vinklingen: "Dessverre koker dette heftet ned til å bli en feilslått antiheteroseksuell agenda, som Helseutvalget er ikke er bekvem med å bli koblet til." Det ville vært spennende om Angeltvedt også begrunnet denne påstanden.

Til slutt mener Angeltvedt seg sensurert ut av ressursheftet: "Helseutvalgets langsiktige helsefremmende prosjekt er læreboken Gay kids. Fagboken er en nyansert og forskningsbasert fremstilling av homofil kjærlighet, tilrettelagt for barn og ungdom. Den vektlegger betydningen av åpenhet og respekt for mangfold i familieformasjoner – inkludert samliv mellom menn og kvinner. Kanskje er det derfor Røthing og Svendsen har sensurert bort denne referansen i sitt ressurshefte?" Meg bekjent er det ikke Røthing og Svendsen, men Utdanningsdirektoratet, som er faglig ansvarlige for dette heftet. Men jeg må innrømme at det virker noe snodig at boka Gay Kids, som departementet har flagget som et eget tiltak for bedre homohelse i skolen, ikke nevnes når direktoratet skal opplyse lærere om liknende ting. Er departementet og direktoratet faglig uenige?

Altså: jeg synes Angeltvedt har gode poenger når han påpeker at det er rart at "Seksualitet i skolen" nevnes 19 ganger i ressursheftet, mens departementsstøttede GayKids overhodet ikke nevnes. Derimot er Angeltvedt mindre konkret i sin kritikk av innholdet i selve ressurspakka. Hvis han blir mer konkret, går det an å få en mer faglig diskusjon også.

(For ordens skyld: jeg har vært med på et innledende møte om denne ressurspakka og har også lest noen utkast av noen deler på tidlige stadier, som del av LLHs arbeid.)

No comments:

Post a Comment