Thursday, June 10, 2010

Z filmtidsskrift på nett

Jeg ser at Filmtidsskriftet Z endelig har fått skikkelige nettsider, med mengder av tidligere artikler tilgjengelige. Må sjekkes nærmere ut etter hvert...

No comments:

Post a Comment