Tuesday, June 22, 2010

Mannlige prostituerte

Helseutvalget skriver om en ny studie om gutter, menn og transpersoner som selger seksuelle tjenester i Norge.

Ofte diskuteres prostitusjon som om det er noe som kun har med kvinnelige prostituerte og mannlige kunder å gjøre - av og til endog som kun kvinnesak. Det kan være dette som gjør at også politiet og hjelpeapparatet har ensidig fokus på kvinner som selger sex til menn.

Blant hovedfunnene i studien er at
  • Mye tyder på at majoriteten av gutter og menn med prostitusjonserfaring har mer sporadiske salgserfaringer og kortere prostitusjonskarrierer enn kvinner med prostitusjonserfaring
  • Forskningen viser at betraktelig flere mindreårige gutter enn jenter oppgir at de har prostitusjonserfaring
Kan dette tolkes dithen at mannlige prostituerte sjeldnere har prostitusjon som "levevei" og at det oftere er snakk om rene overgrep mot barn, for eksempel? Uansett er mer kunnskap om dette feltet interessant for å få vekk noen skylapper som ofte preger slike diskusjoner.

No comments:

Post a Comment