Monday, June 14, 2010

Nytt sentralstyre i LLH

Blikk melder at valgkomiteen i LLH har kommet med forslag til nytt styre. Det ser sånn ut:

Karen Pinholt (leder)
Bård Nylund
Andreas Meeg-Bentzen
Inger Kristin Haugsevje
Stian Amadeus Antonsen
Sofie Frøysaa
Odin Adelsten Bohmann

LLH er en viktig organisasjon som fortsatt har veldig mye ugjort. Både medlemsmassen og massen av relaterte ikke-medlemmer er utålmodige og ønsker fortgang på mange fronter. Samtidig har organisasjonen relativt magre økonomiske ressurser. Dette gjør det til en krevende jobb å sitte i styret.

Jeg synes dette ser ut som et lovende styre. Jeg kjenner Karen og Inger Kristin fra LLH-arbeid og kjenner til noe av Bård og Stians arbeid utenfor LLH og tror at dette skal bli bra.

I kommende periode legges det opp til at arbeid med skole skal prioriteres høyere, og det synes jeg er positivt. Det skal bli spennende å følge arbeidet framover.

No comments:

Post a Comment