Thursday, November 08, 2007

Boikott del 4

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Trond Bentestuen i Expert uttaler seg i Dagbladet:

- Vi støter ingen ved ikke å være til stede som annonsører i forbindelse med dette programmet, men vi har åpenbart støtt en del ved å annonsere.


Dette er jo det rene sprøyt. Naturligvis støter det mange at bedrifter fjerner annonsering for et program for å tekkes kristenfundamentalistene i kretsen rundt Finn Jarle Sæle.

Solfrid Flateby, i Coca-Cola, sier også noe pussig:

Når forbrukermassen som reagerte på programmet ble så stor, så ble dette veldig utfordrende for oss. Man blir nærmest presset opp i et hjørne, der hverken den ene eller andre avgjørelsen smaker fugl.


Kanskje ikke det "smaker fugl", men det naturlige svaret på sensurforsøket ville være at annonseringen ikke kan sees på verken som støtte til eller avstandstagen fra programmet, og at en boikottaksjon er helt misforstått.

Uff, Expert og Coca-Cola! Trist at dere ikke tenker lenger enn som så.

No comments:

Post a Comment