Thursday, November 15, 2007

Sæle fortsetter å lyve

Finn Jarle Sæle har i dag en lederartikkel i Norge IDAG, der han blant annet skriver:

Vi er glad for at 20 firmaer, som Coca Cola, Opplysningen 1881, Maxbo, Ekspertkjeden og norske Disney, ikke vil bli assosiert med leken omkring dødssyndene og den respektløse behandling av Jesu forsoningsdød og den høye pris han betalte for alle menneskers synd.

Det er tydelig at han har et desperat behov for å framstille det som at boikottaksjonen har vært vellykket. Det har den ikke. Programmet fortsetter, og annonsørene "rømmer" ikke, slik Sæle liker å framstille det.

Han påstår altså at Coca Cola ikke vil assosieres med programmet. Hva sier Coca Cola?
Coca-Cola har ikke endret annonseringsplanen sin som følge av debatten rundt TV2-programmet ”De syv døssynder”.

I forbindelse med ”De syv dødssynder” ba Coca-Cola ikke spesifikt om å være tilstede, og var som nevnt over ikke satt opp på sendingene etter premieren.

Hva påstår at Opplysningen 1881 ikke vil assosieres med programmet. Hva sier Opplysningen 1881?
I pressedekningen av TV2-programmet "De 7 dødssyndene" blir det i de siste dagene framstilt som om Opplysningen 1881 aktivt har trukket reklamefilmer fra sendeflater på TV2. Dette er ikke riktig.

Vi har ingen kommentarer til selve programmet eller det redaksjonelle innholdet, og ønsker ikke å blande oss inn i TV2 sitt redaktøransvar og ytringsfrihet.


(Alle sitatene er fra eposter fra Coca-Cola og Opplysningen 1881 til meg, som svar på mine eposter til dem med spørsmål om hva de virkelig mener i denne saken.)

Ved siden av at Sæle framstiller Schaus skuespill med en 33 år gammel mann som at "det spekuleres også i pedofile perversiteter", lyver han altså om hva annonsørene mener om programmet. Sannheten er at humorprogrammet fortsetter og at boikotten har begrenset effekt. De fleste annonsørene ser seg ikke tjent med å assosieres med Finn Jarle Sæle.
Boikotten av dødssyndene er tidenes kanskje fremste bevis på at grasrotaksjoner virker. Det nytter.

skriver Sæle. Nei, boikotten av dødssyndene er nok et bevis på at kristenfundamentalistene har begrenset innflytelse i Norge. Boikotten nytter ikke. De tapte nok en kamp, og nå er det viktig at de ikke får lov å late som at de vant den.

For å nevne noen av annonsørene Sæle helst ikke vil nevne: Chess skriver
Vi har en vanlig medieplan, og har valgt å følge den. Vi hadde en diskusjon torsdag om hvordan vi skulle forholde oss til dette, og bestemte oss for å reklamere som planlagt.

Vi har ingen kommentarer til selve programmet eller det redaksjonelle innholdet, og ønsker ikke å blande oss inn i TV 2 sitt redaktøransvar og ytringsfrihet.

mens Lilleborg skriver
Vi har ikke bedt TV2 fjerne vår reklame fra programmet etter ytre press, noe man kan få inntrykk av i medienes dekning av saken.

mens Ringnes skriver
Ringnes har valgt å fortsette som normalt med den medieplanen som vi allerede har planlagt for. Vi har kjøpt en annonsepakke der vi får våre annonser plassert i programpauser mer eller mindre tilfeldig innenfor en periode. Vi vil ikke blande oss inn i TV2's redaksjonelle arbeid, og vi ønsker ikke å legge noen føringer for TV2. Vi stoler på at TV2 tar sitt redaksjonelle ansvar alvorlig.

1 comment:

  1. Anonymous1:37 PM

    Det er så korrekt det du skriver! Sæle kommer til stadighet med falske fakta og prøver å vende på det som virkelig er sannheten; De fleste annonsørene har IKKE trukket seg og ønsker fortsette sin reklamering i TV2 i forbindelse med de Syv Dødssynder! De kristne tror de har vunnet en kamp, men nok en gang taper de over det store flertall som faktisk erkjenner å like programmet svært godt! ... For det er nettopp ett veldig bra program som er nøye planlagt og godt gjennomført! Jeg studerer fjernsynsfag og ser utrolig godt hvor mye arbeid som ligger bak!

    ReplyDelete