Tuesday, November 20, 2007

TERRA og de (nå) fattige kommunene

Tommelfingerregel nummer 1 når det gjelder investeringer, er: "Høres det ut til å være for godt til å være sant, så er det nok det."

Nordlandskommunene Hattfjelldal, Hemnes, Rana og Narvik har investert kraftinntekter på høyst risikabelt vis. Allerede på første side i presentasjonen fra Citigroup orienteres det om at det er mulig å tape alt på investeringen, ifølge Dagens Næringsliv. Dessverre leste ikke politikerne denne presentasjonen. "Jeg orienterte meg kun ut ifra det Terras rådgiver fortalte, og det tror jeg resten av kommunestyret gjorde også", forteller Hemnesordføreren Kjell-Idar Juvik. De trodde dermed tilsynelatende at de ville få bra avkastning men uten risiko. For godt til å være sant. Det er noe alvorlig galt med å være nonchalant med investering av andres penger.

Ifølge media tar disse fondene opp store lån: hvis du investerer 100 kroner, tar fondet kanskje opp 1000 kroner i lån (med sikkerhet i de 100). Dermed kan fondet spekulere med de 1100 kronene, og 10% økning i kursen vil føre til en enorm verdiøkning - når lånet er tilbakebetalt, sitter du igjen med 100 % avkastning (minus rentene på lånet). Dessverre fungerer det også omvendt: hvis kursen går ned 10%, har fondet plutselig ikke nok penger til å betale tilbake lånet, og du - som trodde du bare hadde satset 100 kroner - må gå inn med mer penger for å unngå at fondet går dukken. Det har du nok råd til i mitt eksempel - verre er det med kommunene som gikk inn med beløp i 451 millioner kroner til sammen.

Denne uka måtte de fire kommunene øke sitt garantibeløp til 100 millioner kroner, ifølge Rana Blad. Dette kommer altså i tillegg til de opprinnelige investeringene (450 millioner), som også kan gå tapt. (Til sammen har de fire innbyggerne under 50.000 innbyggere. Tapet kan altså komme på over 10.000 kroner pr innbygger.)

Hvis jeg var kommunepolitiker og bidro til at kommunen tapte mange titalls millioner på rene spekulasjoner, ville jeg neppe bare gått av, jeg ville nok også flyttet fra bygda. Kommunen vil jo uansett ikke ha råd til gamlehjemsplass til alle...

Men hva med Terra, da? Der er det to kjedelige alternativ. Enten forsto ikke engang Terra hva de solgte, og det er temmelig ille. Ellers forsto de det, og det er ikke mye bedre - for de burde da forstått at en kommune ikke bør spekulere så vilt.

No comments:

Post a Comment