Wednesday, November 28, 2007

Useriøst av Terra

Terra er jo i søkelyset for elendig kundeveiledning, etter at de har solgt finansielle produkter som kundene (noen nordlandskommuner) ikke forsto.

Nå har de prøvd å komme på offensiven, men skyter seg selv i foten. Tilbudet de har kommet med, er nemlig uforståelig for kundene, og det er gitt med 40 timers akseptfrist, noe som ytterligere understreker at Terra ikke forstår sine kunder.

Det er interessant å se på dette sammenstøtet mellom et meglerhus, som er vant til å ta avgjørelser om millioner på sekunder, og en kommune, hvor avgjørelser gjerne tas etter timelange diskusjoner i kommunestyret basert på grundige saksutredninger fra administrasjonen. Ingen av dem har kommet veldig godt ut av denne saken så langt, men det må være verst for Terra, som tross alt lever av å prøve å få kundene til å tro at Terra forstår kundens situasjon.

Idet jeg satte meg ned for å skrive denne korte kommentaren, kom jeg over en VG-artikkel, hvor jusprofessor Jan Fridthjof Bernt sier at 40-timersfristen "er helt uforsvarlig" og "likner utpressing". Det er sterke ord. Men kommunene tar neppe noen stor risiko ved å si nei til tilbudet - slik Terra har opptrådt i denne saken, er det ingen grunn til å tro at de ville tilby kommunene 150 millioner kroner hvis de ikke innså at de uansett ville tape en rettssak om disse pengene.

No comments:

Post a Comment