Sunday, November 04, 2007

Tønne/Røkke/BA-HR-saken

Jeg har lest Kari Breirems bok "På BA-HR bakke" - en ujevn bok, men skremmende.

Naturligvis har jeg også et forhold til "Tønnesaken", som "endte" så tragisk med at Tore Tønne tok sitt eget liv. I ettertid har det blitt påstått at det var media som "drepte" Tønne. Så enkelt var det jo ikke.

Bildet blir klarere med denne nye boka. Saken startet i en viss forstand med at advokatfirmaet BA-HR forfalsket en faktura. (Dette er ikke omstridt - BA-HR-advokaten vedtok bota han fikk.) I forsøket på å forklare bakgrunnen for forfalskningen, påsto BA-HR at Tore Tønne hadde vært skyldig (den senere korrupsjonsdømte) Kjell Inge Røkke et millionbeløp i perioden Tønne var minister. Det var denne påstanden, som BA-HR senere trakk tilbake, som førte til at det ble så mange oppslag om Tønne - i tillegg til Tønnes ukloke omgang med sin etterlønn.

Tønnes død fikk dessverre den konsekvens at avisene la seg flate. De turde ikke å undersøke videre hva som var den egentlige bakgrunnen. Hvorfor ble BA-HR blandet inn i mellomværendet mellom Røkke og Tønne? Hva var det som måtte skjules? Og hvorfor risikerte et så stort advokatfirma ryktet sitt ved å bedrive forfalskninger? Og ikke minst: hvorfor si opp den personen som hadde ryggrad til å sette ned foten?

Jeg håper at en undersøkende journalist (eller heller: en redaksjon) snart tar tak i saken igjen, og kan komme med hele sannheten om Røkke/BA-HR-saken. For det er lite som tyder på at det var Tønne selv som var den med mest skyld i denne saken.

No comments:

Post a Comment