Friday, November 02, 2007

Meningsløs klimajournalistikk av Dagbladet

Dagbladet har en interessevekkende overskrift på en sak på førstesiden nå: "Bjørn Lomborg plukker Al Gore fra hverandre. - Havet vil ikke stige selv om Nordpolen smelter."

For alle som har gjort forsøk på å sette seg inn i klimaproblemene, er det velkjent at issmelting på Nordpolen ikke fører til havnivåstigning, fordi isen på Nordpolen ikke ligger på land, men flyter i vann. Men Dagbladets overskrift gir inntrykk av at Al Gore ikke har forstått dette. Det er det (heldigvis) ikke dekning for i artikkelen.

Det Al Gore mener i dette spørsmålet, ifølge Dagbladet, er at "Hvis Grønland smelter eller brekker og faller ut i havet eller hvis halve Grønland og halve Sydpolen smeltet eller brakk fra hverandre og falt i havet, ville havnivået over hele verden stige med mellom 18 og 20 fot (5-6 meter)." Dette motsier faktisk ikke Lomborg i artikkelen i det hele tatt. Han bare peker på at dette neppe vil skje i vårt århundre. (Tallene Dagbladet gjengir fra Lomborg er forresten innbyrdes motstridende - jeg antar at det er Dagbladet og ikke Lomborg som har rotet det til her. Det kan neppe være slik at havnivået vil stige med ialt 29 cm dette århundret, hvorav 23 cm pga vannutvidelse og 8 cm pga issmelting? 23+8>29)

Jeg tviler ikke på at Lomborg og Gore er uenige om en del. Og Lomborg er bedre til å argumentere for sine synspunkter enn dette - selv om han ikke har støtte i forskningsmiljøene. Nanna Baldersheim har prøvd å gjøre jobben enkel for seg ved å klippe og lime fra ulike synspunkter, men bommer i klippingen og limingen, og forvirrer dermed mer enn hun belyser. Dårlig folkeopplysning, Dagbladet!

3 comments:

 1. Anonymous10:05 PM

  Takk skal du ha for at du la inn en blogg om dette. Jeg tok saken opp på en annen måte, og nå er overskriften endret. Godt er jo det, men mye skade er dessverre allerde skjedd. Mange leser bare overskrifter, og da får man jo inntrykk av at Lomborg vet bedre enn Al Gore - og at klimaendringene ikke er så farlige. Noe som slettes ikke er tilfelle (som man også forstår når man leser hel artikkelen).
  Vennlig hilsen
  Terje Dahl
  Klimanytt
  www.sydhav.no/terje/klima.htm

  ReplyDelete
 2. Anonymous7:29 PM

  Jeg ville bare kommentere at tallene ikke er innbyrdes motstridende.
  Vannet vil stige med 29 cm. Varmt vann som utvider seg vil stå for 23 cm, smeltende isbreer med 8 cm, og Grønnland med 3,5 cm. Pluss at global oppvarming vil føre til mer regn, som vil føre til at sydpolen fryser ned mer vann ca. 5,5cm.
  Som du ser blir regnestykket da:
  23 +8 + 3,5 - 5,5 = 29
  Og det stemmer

  ReplyDelete
 3. Takk, Anonymous (den andre). Ser at jeg har blingset her.

  Ser for øvrig også at artikkelen er forbedret noe på andre punkter siden jeg skrev. (Jeg tar naturligvis ikke æren for det - som Terje Dahl antyder, er det folk som har tatt opp det direkte som har sørget for det.)

  ReplyDelete