Thursday, June 19, 2008

Betaler skatt -> må få stemme

Dagbladet skriver at "regjeringen åpner for forsøk med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget i 2011".

Dette er det god mening i. Det bør være en viss sammenheng i lovverket. I dag kan man bli satt i fengsel for ting man gjør helt ned i 15-års alder. Man må dessuten betale skatt av eventuelle inntekter lenge før fylte 18. Ifølge god, gammeldags liberale tradisjoner, bør man få være med på å fastsette lovene når man skal dømmes etter dem, og man bør få være med på å bestemme hvordan pengene skal brukes når man forutsettes å bidra.

Noen (mange?) vil sikkert si at 16-åringer er altfor unge til å være med å bestemme. Vel, det er mange 16-åringer som er veldig godt orientert - og samtidig er det mange 25-åringer eller 60-åringer som slett ikke burde hatt stemmerett hvis kunnskaper var en forutsetning.

Stemmerett for 16-åringer vil dessuten kunne ha to interessante konsekvenser: en del 16-åringer vil kunne bli mer interessert i politikk, og en del politikere vil kunne bli mer interessert i hvordan tenåringer har det.

Stemmerett ved lokalvalg er naturligvis bare et skritt på veien mot stemmerett ved alle valg - men et viktig skritt.

1 comment: