Saturday, June 28, 2008

Engleskolen og annen religiøs indoktrinering av barn

Dagbladet "avslører" at Märtha har holdt engleskole for barn, noe også engleskolen selv bekrefter. Dette vekker sterke reaksjoner - også hos meg. Så derfor må jeg trekke pusten dypt og tenke over noen enkle kjensgjerninger:

  • Det er ikke noe nytt at barn blir utsatt for religiøs opplæring/indoktrinering i Norge. Det er heller ikke noe galt at de blir det - det er anerkjent som en del av foreldreretten å bedrive opplæring av sine barn i sin egen tro, uansett hvor meningsløs den måtte være. Som liberaler ønsker jeg ikke et samfunn hvor staten styrer hvilke trossamfunn som får lov å "opplære" sine barn og hvilke som ikke får det.
  • Märtha lærer barna å se "engler", mens andre lærer barn å be til en "gud" og å tro på at de vil få svar. For meg er ikke det ene noe rarere enn det andre.
  • Märtha er uskyldig født inn i denne institusjonen vi kaller kongehuset. Hun bør i prinsippet ikke pålegges andre begrensninger enn andre folk. Hvis hun ønsker å ha en karriere basert på å se "engler", må det stå henne fritt.
  • Kongehuset (ihvertfall kongen) er pålagt av Stortinget å være kristen, nærmere bestemt Statskirkekristen. I Statskirka er engler del av det man tror på.
  • Som en del av ytringsfriheten, og som en del den religionskritikken som er så viktig for å unngå at altfor mange uskyldig blir forført av slike grupperinger, er det fritt fram for enhver å påpeke at man synes det hun driver med er latterlig. Men da helst på en litt mer saklig måte enn mange av de som kommenterer i Dagbladet gjør.


Altså: jeg synes det er snodig at foreldre betaler for at barna skal lære å se "engler" på denne "engleskolen", men vil forsvare Märthas rett til å bedrive denne snodige virksomheten.

No comments:

Post a Comment