Tuesday, June 03, 2008

Eksamensbingo?

"Advarer mot eksamensbingo" skriver Aften i dag, og har undertittelen "Vanlig at karakteren endres ved klaging".

Tallene som presenteres i artikkelen er høyst interessante. Ved Høgskolen i Oslo opplyses det at det i 2006/07 var 11.300 studenter. Hvor mange eksamener disse studentene tok, opplyses ikke - jeg vil tippe at det kan være nærmere 50.000 eksamener. Ialt ble det innlevert 1.119 klager, hvilket betyr at det kan være i størrelsesorden to-tre prosent av karakterene som blir påklaget.

Videre opplyses det at 60 % av disse klagene endte med uendret karakter. 27 % endte med oppjustert karakter, mens 13 prosent endte med nedjustert karakter. For meg er det det siste tallet her som er overraskende.

Det er jo nemlig studentene som velger hvilke karakterer de skal klage på, så det ville være rimelig å anta at de først og fremst klager på karakterer hvor bedømmingen har vært i strengeste laget (og ikke minst klager de på "ikke bestått", hvor det jo er umulig å få nedjustert karakteren). Det viser seg imidlertid at studentenes treffsikkerhet er laber her - overraskende mange får klagesensuren imot seg.

At derimot cirka 300 studenter får medhold i løpet av et år, synes jeg ikke er oppsiktsvekkende. Det er ikke rart om en del hundre besvarelser i løpet av et år (av kanskje 50.000) ligger i grenseland mellom to karakterer. At disse som er i grenseland, og hvor sensor lander på den svakeste karakteren, blir påklaget og at klagesensoren i en del tilfeller lander på den sterkeste karakteren, er ikke så overraskende.

Det er også grunn til å påpeke at denne statistikken vil endre seg hvis studentene begynner å klage på flere karakterer enn før: da vil de sannsynligvis klage på enda flere karakterer hvor grunnlaget for å klage er relativt dårlig.

I artikkelen slås det også opp at en student har klaget på en stryk og endt på en C. Jeg kjenner ikke den konkrete saken, men vil nevne at dette ikke nødvendigvis er så rart som det kan høres. Jeg har selv opplevd å ha harde diskusjoner når det gjelder om en eksamensbesvarelse i det hele tatt besvarer oppgaven eller ikke. I slike tilfeller kan det faktisk være slik at det kan være en strålende tekst som ikke er svar på oppgaven (noe som gir F), eller man kan ende opp med å la nåde gå for rett og anse det som en strålende tekst som ihvertfall delvis svarer på oppgaven (noe som lett kan ende på en C). Det er neppe på klassiske "riktig"/"ikke-riktig"-eksamener at slike tilfeller skjer.

Konklusjon: det er viktig at man har klageadgang, slik at studentene kan få en ny vurdering av eksamenskarakterer de mener er urimelig. 99 % av karakterene blir enten ikke påklaget eller blir stående etter klage. I noen få hundre tilfeller pr år får studentene medhold - noe som ikke er noe svakhetstegn.

(For ordens skyld, selv om jeg arbeider ved HiO, skal ikke HiO tas til inntekt for de synspunkter jeg har i denne bloggen - og jeg kjenner ikke til noen av de konkrete sakene som har vært nevnt i media i denne sammenheng.)

No comments:

Post a Comment