Tuesday, June 17, 2008

Inhabilt barneombud

Utnevning av barneombud har jo en stund vært et mareritt for Jens Stoltenberg. Nå prøver Arbeiderpartiet å få oss til å forstå at
- Anniken Huitfeldt kjenner Tone Fløtten for godt til at hun (Huitfeldt) kan behandle utnevnelsen, mens
- Tone Fløtten ikke kjenner Anniken Huitfeldt så godt at det blir problematisk å skulle være barnas vaktbikkje ovenfor Huitfeldts departement.

Man kan velge å se juridisk på inhabilitet, og da kan det hende dette henger på greip. I hverdagen gjør det imidlertid ikke det. Fløtten vil ikke være troverdig som barneombud så lenge Huitfeldt er minister.

(Og for øvrig virker det som eneste vei ut av utføret er å få en ordning hvor barneombudet utnevnes av noen andre enn de barneombudet skal passe på...)

No comments:

Post a Comment