Thursday, June 19, 2008

Haga og mediene

Det er ikke vanskelig å ha sympati med en tydelig syk politiker som må trekke seg etter hardt mediekjør. Faren er imidlertid at denne sympatien vipper over i en kritikk av mediene for å drive sin kritiske journalistikk.

Idet Haga gikk av, kunne hun ikke slå fast at hun ikke har snytt på skatten. Det virker allerede klart at hun har bygget ei brygge ulovlig, leid ut et stabbur uten tillatelse, og har løyet om viktige fakta i saken.

Slik sett kan saken minne om Ditlev-Simonsen-saken. Når reaksjonene ble så sterke mot ham, var det ikke bare på grunn av at han hadde unndratt skatt for en masse år siden, men også fordi han gjennom en årrekke bevisst hadde latt være å gjøre opp for dette. Altså ikke et øyeblikks ubetenksomhet, men en konstant fortielse. På samme måte er det hos Haga ikke bare snakk om en noe uheldig disposisjon for mange år siden, men årevis med mangel på ærlighet.

Nei, det er ikke lett å være politiker i Norge. Det ser ut til at det krever at man ikke har uoppgjorte lov- og regelbrudd liggende. Men det er kanskje ikke for mye å forlange?

No comments:

Post a Comment