Monday, June 09, 2008

Sekulære dogmer?

Jon Kvalbein skriver i Aftenposten om at "Sekulære dogmer truer religionsfriheten". Han skriver at
Sekulær-liberale dogmer er for eksempel

 • Det finnes ingen absolutte sannheter.
 • Det finnes ingen guddommelig åpenbaring.
 • Alle religioner er bare uttrykk for menneskers tanker om det overnaturlige.
 • Tro og samlivsform er en privatsak.
 • Alle samlivsformer er likeverdige.
 • Påstander som ikke kan begrunnes logisk eller vitenskapelig, bør ikke tas på alvor.

Han mener at disse dogmene utgjør en trussel mot trossamfunnene, blant annet ved at de vil sette begrensninger ved deres rett til å sette krav til sine ansattes samlivsformer.

For å ta det siste først: jeg er helt enig med Kvalbein i at trossamfunn (statskirken unntatt) bør få lov til å diskriminere i større grad enn andre. Hvis et trossamfunn for eksempel skulle ønske å nekte sine ansatte å inngå raseblandede ekteskap (slik jo mange har gjort i tidligere tider), synes jeg nok at de bør ha rett til det - samtidig som jeg naturligvis ville kjempe mot dem ved å påpeke hvor umenneskelig en slik praksis er.

Når det gjelder dogmene, er jeg litt uenig. Jeg er ikke enig i at det er nøyaktig disse dogmene som styrer når man for eksempel prøver å få til et nytt KRL-fag (RLE-fag) som ikke skal bryte menneskerettighetene. Jeg mener "dogmene" ser mer slik ut:

 • Det kan finnes absolutte sannheter, men staten aner ikke hva de er.
 • Hvis det finnes guddommelig åpenbaring, er det umulig for staten å vite det.
 • Fritt valg av tro og samlivsform er en menneskerettighetssak.
 • Staten skal ikke diskriminere mellom ulike samlivsformer på grunnlag av etnisitet, kjønn osv.
 • Påstander som ikke kan begrunnes logisk eller vitenskapelig, vil ha mindre evne til å overbevise enn påstander som kan det.


Formulert på denne måten, ser man at det ikke så mye er snakk om "dogmer" som truer det religiøse mangfoldet, men tvert imot enkle kjøreregler for å manøvrere i et religiøst mangfold uten å måtte sette et religiøst synspunkt over alle andre.

No comments:

Post a Comment