Tuesday, June 17, 2008

Felles ekteskapslov!

- Nå skal jeg drikke rosa sjampanje!, sier avtroppende LLH-leder til Jon Reidar Øyan til Dagbladet. Det er ham vel unt.

Det har vært en lang kamp for å få denne loven på plass. Og nå står en like lang og krevende kamp for tur: kampen om å få "jævla homse" ut fra norske skolegårder, og kjempe fram bedre holdninger i idretten, i helsevesenet og på andre samfunnsområder.

Men ting henger sammen. Riktignok var felles ekteskapslov en seier for barnas rettigheter - ingen barn skal diskrimineres på grunn av at familien er utradisjonell. Men det er også et viktig signal i kampen for bedre holdninger at den lovbestemte diskrimineringen raderes ut. Statlig diskriminering legitimerer privat diskriminering. Også derfor er kamp mot statlig diskriminering viktig.

Fortsatt gjenstår litt diskriminering i lovverket. I arbeidsmiljøloven er det en spesiell paragraf som legaliserer diskriminering på grunnlag av seksuell legning i trossamfunn. Dette er en raritet - hvis trossamfunns diskriminering skal ha en spesiell beskyttelse i lovverket, burde den vel også omfatte diskriminering på grunnlag av rase, alder og så videre, ikke bare seksuell legning?

Uansett: det er en gledens dag! På fredag feirer jeg loven på operaens tak!

No comments:

Post a Comment