Saturday, June 07, 2008

Det er naturlig

Som nevnt for et øyeblikk siden, stusser jeg på at Nina Karin Monsen, som kaller seg filosof, bruker ordet "naturlig" så omtrentlig som hun gjør.

I kampen mot homofiles rettigheter har ordet "unaturlig" stått sentralt, sammen med ord som "umoralsk". Jeg har likevel et inntrykk av at ordet har tapt seg de siste årene - kanskje selv motstanderne av homofiles rettigheter etter hvert har sett at det er et problematisk begrep.

I dagligtale bruker vi nemlig ordet "naturlig" om ting som er helt kulturelt betinget. For eksempel: "Det er naturlig å ta med en gave første gang du besøker en venn i et nytt hus". Når man kaller kjærlighet mellom to av samme kjønn for "unaturlig", er det vel først og fremst i den kulturelle betydningen at man er inne på noe. I det norske samfunn har det vært "kulturelt naturlig" å være heterofil.

Hvis man derimot prøver å trekke inn hva som ligger i "vår natur", blir bildet langt mer komplisert. Aristoteles ville vel kanskje ha sagt at visse ting ligger i vår natur - for eksempel vil det ligge i en steins natur å søke mot jorda. Ligger det i menneskets natur å søke kjærligheten (med en av motsatt kjønn)? Definitivt ikke ifølge karakteren Aristophanes' fortelling i Platons Symposium - det ligger i menneskets natur å søke sin andre halvdel, og den kan være av begge kjønn. Tilsvarende vil de fleste homofile si at det ikke er noe mer naturlig i verden (for dem) enn å forelske seg i en av samme kjønn.

"Natur" kan naturligvis også tolkes som dyreverdenen. Det er jo etter hvert overbevisende dokumentert at homofili - både i betydningen av sex mellom dyr av samme kjønn og i betydningen at to av samme kjønn går sammen om å passe og skaffe mat til et barn - er rikelig representert i dyreriket.

Å si at noe er "naturlig" og noe er "unaturlig" krever altså en nærmere presisering dersom man ønsker å bli forstått og tatt seriøst.

No comments:

Post a Comment