Thursday, April 02, 2009

Gratulerer, Sverige!

Sverige fikk i går sin felles ekteskapslov, et knapt år etter at Norge fikk sin. Den ble vedtatt med overveldende flertall: 261 for og 22 mot, ifølge Vårt Land.

Jeg fulgte med på små deler av debatten, og det var veldig gjenkjennelig. Mange av talerne var opptatt av at dette var en stor dag for Sverige. Flere av dem sto fram som heterofile og understreket at det naturligvis også for dem som heterofile var viktig å få til en felles lov.

Kristndemokratene (KD) hadde veldig mange innlegg. Noen av dem handlet om at heterofile ekteskap på uutgrunnelig vis blir mindre verdt når også homofile nå får lov til å gifte seg. Flere talere ba KD om å forklare denne mekanismen, men uten å få særlig gode svar. Jeg har lurt mye på dette selv også, og har spurt en god del heterofile ektepar om de føler det sånn, men jeg har så langt til gode å finne noen. Alle de heterofile ektepar jeg har spurt, har ment at deres ekteskap er nøyaktig like viktig for dem etter at ekteskapsloven har blitt felles.

KD snakket også mye om ord. De mente at "ekteskap" er et ord med et visst innhold, og at når man skaper et nytt innhold bør man også skape et nytt ord. Dette ble møtt med argumenter om at de aller fleste sidene av ekteskapet ligger fast, man har "bare" fjernet en regel som har begrenset hvem som kunne benytte ekteskapet.

Velkommen etter, Sverige! Husk å feire! Gift dere hvis dere vil! Men husk også at det er mye annet i samfunnet som også må rettes opp, selv om juridisk diskriminering forsvinner.

No comments:

Post a Comment