Friday, April 03, 2009

Tabloid om oljefondet

"Legg ned Oljefondet og sett pengene i banken før det er for sent", sier en BI-ansatt til VG. Videre sier han at "I banken blir i alle fall ikke pengene borte, de synker ikke i verdi. Man får renter og en viss avkastning i alle fall."

Utsagnene vekker ikke tillit. Hvilken "bank" er det han snakker om? Det er ihvertfall ikke en enkelt bank som står klar til å ta imot hele den norske oljeformuen. Skal vi virkelig sette pengene "i banken", vil det innebære å gjøre innskudd i hundre- eller tusenvis av banker, kanskje i mange ulike valutaer. Det er naturligvis ikke risikofritt. I verste fall kan bankene gå under. (Vi vil neppe være omfattet av en innskuddsgaranti...)

Nå mener han sikkert ikke akkurat det han sier. Sannsynligvis mener han at Norge heller bør investere i diverse rentebærende papirer med lav risiko. Men hva "lav risiko" virkelig innebærer vet vi ikke før vi vet hvor dyp krisa blir.

Jeg forstår at det er viktig å forenkle og overse "nyanser" når man uttaler seg til media, men det får da være måte på.

11 comments:

 1. Peder Inge Furseth12:14 AM

  Kjære Bjørn Smestad,

  takk for dine kommentarer til mitt utspill i VG i dag.

  Men - det er jo godt mulig å omgjøre aksjeverdiene til innskudd i en rekke banker verden over - hvorfor vekker ikke det forslaget tillit hos deg?

  Hilsen Peder Inge Furseth, BI
  peder.i.furseth@bi.no

  ReplyDelete
 2. Hei!

  Joda, pengene kan settes i en rekke banker verden over. Det jeg stusset over var påstanden om at pengene da ikke kunne bli borte eller falle i verdi. Det er jo fullt mulig at enkelte av bankene går konkurs og at valutakurser endrer seg.

  Vel å merke: jeg mener naturligvis ikke at det ikke finnes investeringsformer som har lavere risiko enn aksjer, men å framstille det som at det finnes investeringsmåter for en så formidabel sum penger som er helt risikofri, vekker ikke tillit.

  ReplyDelete
 3. Peder Inge Furseth12:41 AM

  Kjære Bjørn, du overvurderer risikoen av å sette penger i banker - så lenge de 2275 milliardene kronene i Oljefondet spres på banker med god vurdering, er risikoen for tap minimal. Man kan sette pengene i tradisjonelle banker, ikke banker som Lehman Brothers.
  Men dtte vekker tydeligvis ikke tillit hos deg - hvorfor ikke?
  - Peder Inge Furseth, BI.

  ReplyDelete
 4. Anonymous2:41 AM

  men om pengene ligger i banken, saa skaper de jo ikke noen verdier som for eksempel arbeidsplasser og produkter som igjen blir skattlagt og gaar tilbake til staten gjennom forbruk og eksport. Nei, invester heller i infrastruktur og arbeidsplasser enn aa la de bare sitte et sted. Ved aa investere i aksjer saa gjoer man ihvertfall noe med verdiene.

  ReplyDelete
 5. Anonymous2:57 AM

  Landet er full av såkalte "eksperter",men det går ann å studere seg til idiot.Hvorfor ikke gå tilbake i tid å lære av historien , da vil vi se at å innvistere i et lands innfrastruktur er uten sammenligning det som gir best avkastning å er mest produktivt,men vi har ei regjering som er vaksinert mot å ta de rette beslutningene.Vi er vistnok det eneste landet i verden som har ei regjering som har lavere/mindre utdaning enn gjennomsnitts befolkninga.Så spørsmålet blir hvor lenge skal de få lov å kjøre landet i grøfta før landets dårer våkner ????????????????

  ReplyDelete
 6. Anonymous6:30 AM

  Hvis ikke oljefondets verdier blir med på å opprettholde det skillette av den allerede dødende kapitalismen så vil verdensøkonomien kapitulere tidligere.
  De såkalte ekspertene klarte ikke å se forutse at naturen og mennesket har kommet til det punkt at vi ikke kan drive gallskapen lenger ut. Kapitalisme betyr at vi må spise mer, kjøpe mer og kaste mer. For salget må selvsagt ekspandere. Hvis ikke så kan jo ikke aksjene øke i verdi. Og da vil ikke mennesker ha aksjer lenger. Dette systemet er ikke et naturlig system som tar vare og garanterer det basiske til hele vår universelle familie. I dag tidlig sto jeg på hendene i tre minutter. Jeg klarer ikke å stå lenger. Denne stillingen er ikke naturlig for meg.
  Under kapitalismen har forskjellen mellom de som har og de som ikke har økt veldig mye.
  Oljefondet er blodpenger som er med på å drive slaveriet til det ytterste.
  Holocaust er ingenting i forhold til hva som skjer i dag.
  Folk nekter å forstå at jordens resurser er begrenset og at når noen grabber til seg mye så vil andre ha lite.
  Klimakrisen forteller oss at om vi er nødt til og forenkle livet vårt drastisk om vi vil overleve her.
  I dag trykkes det opp mengder av nye dollar og pund. De må nå bare pøse på med mer papir. Det vil nok bare forsette helt til oljefondet er utvanna og hele systemet kollapser fullstendig.
  Da kan vi endelig puste lettet ut å begynne å oppføre oss som folk igjen. Det vil si at vi beveger oss fremover i sammen og garantere minimum basis til alle våre brødre og søstere.

  hilsen david tollisen

  ReplyDelete
 7. Anonymous6:33 AM

  Hvorfor ikke kjøpe gull - og legge reserven i Norges Bank sitt hvelv ? Samtidig brukes deler av "overskuddet" (kanskje underskudd !) til oppgradering av infrastruktur. Med Halvorsen & Co "sparer" ved å legge nye skatter på landets innbyggere, uansett sosial stand (jfr. kildeskatt på pensjoner som nylig ble vedtatt)

  ReplyDelete
 8. Til Peder Inge Furseth: Jeg synes vel ikke jeg overvurderer risikoen ved å sette penger i banker - jeg har nemlig ikke sagt noe om at jeg mener den risikoen er stor. Jeg sier bare at den er til stede. Risikoen er lavere enn ved aksjer, men den er ikke lik null, slik det ble framstilt i VG. Banker kan gå konkurs - og det er også tenkelig at ganske mange banker går konkurs hvis bare finanskrisen blir ille nok. Regjeringer rundt om i verden vil nok på ulike vis redde bankvesenene sine, men vi har ingen garanti for at de - i en virkelig stor krise - vil gjøre det på en måte som redder innskuddene også til store, institusjonelle innskytere som oljefondet.

  (Argumentet om at hvis man bare sprer seg på tilstrekkelig mange banker er risikoen minimal, minner om argumentene om at hvis man bare sprer aksjekjøpene på ulike verdensdeler og ulike industriområder så ville risikoen være liten. Da har man ikke tatt med i betrakning risikoen for hendelser som påvirker hele markedet.)

  Man må vel også spre seg ut på mange ulike valutaer for å redusere valutarisikoen - å plassere hele oljefondet i US dollar framstår ihvertfall som en risikosport. Men å velge valutaer vil uansett innebære en viss risiko.

  Til den foreløpig siste Anonymous: Gull er heller ikke sikkert. Gullprisene kan gå opp og ned - blir det plutselig funnet store, nye gullforekomster, kan gullprisen gå brått ned. Og gull kan stjeles. Det finnes ikke det forsikringsselskap som har rygg til å dekke et slikt beløp. Men enda mer akutt: bare det å gå inn i markedet og kjøpe gull for noen titalls milliarder kroner (som en start) vil drive opp prisen slik at vi etter hvert kjøper gull for urimelig pris.

  Konklusjon til det hele: å spre investeringene mer på ulike former kan sikkert være lurt for å spre risiko, men å helt unngå risiko er umulig når det er snakk om så store beløp.

  ReplyDelete
 9. Anonymous2:25 PM

  Jeg synes det er merkelig at en professor ved en Handelshøyskole kan anbefale å plassere pensjonspengene til Norges befolkning i banken. En ting er at banker kan gå konkurs, en annen risiko er at inflasjonen vil spise opp avkastning og kanskje føre til negativ avkastning.

  Uttalelsen rammer ikke bare Peder Inge Furseth selv, også Handelshøyeskolen BIs anselse som en vitenskaplig høyskole har fått en ripe i lakken.

  ReplyDelete
 10. Anonymous5:50 PM

  Hvor var Peder Inge Furseth i juli 2007 da aksjemarkedene toppet ut? Og hvor er Peder Inge Furseth når markedene i løpet av få år igjen topper ut? Ikke på forsiden av VG i alle fall.

  ReplyDelete
 11. Anonymous12:18 AM

  I Norge er HVER INNSKYTER sikret opp til to mill kr pr bank. Det finnes et EU-direktiv om innskuddsgarantie på (minst?) 100.000 euro (men det kan sikkert være variasjoner). Vi kan selvfølgelig ikke sette oljefondet inn i norske banker (da ville vi ha fått hyperinflasjon). Et oljefond på 2275 milliarder nkr spredt på 100.000 euro i hver bank, ville bety innskudd i ca 2,8 millioner banker. Så mange banker er det nok ikke i EU - og neppe i hele verden heller. Videre kan man stille spørsmål om hvor moralsk det er om skattebetalerne i andre fattigere land enn Norge skal betale for OLjefondets (nordmenns) tap ved bankkonkurser. Generelt vil det ikke være mulig å investere 2275 milliarder risikofritt.

  En bra anvendelse av Oljefondet er å investere i nordmenns kunnskapskapital i utlandet (dvs. bekoste utdanning i utlandet). Peder Inge Furseth har lyktes å legge til rette for at hans BI-studenter kan få studere ved det aller beste offentlige universitetet i USA, dvs University of California i Berkeley. Men med tanke på at BI-studentene betaler i dyre dommer for å studere ved BI i Norge istedenfor ved statlige læresteder i Norge, er de neppe rasjonelle. Bruk heller Oljefondet på å la studenter ved statlige læresteder få ta deler av sine grunnutdanninger og dr.gradstudier ved Berkeley og andre ledende universiteter i utlandet.

  ReplyDelete