Thursday, March 25, 2010

Google og Kina

De siste dagene har konflikten mellom Google og Kina eskalert, og i skrivende stund ser det ut som alle deler av Google-nettsidene er sperret her i Kina. Forsøk på Googlesøk ender på en annen nettside (http://try.netsoft2005.com/guide.php), mens forsøk på å gå inn på Reader og Calendar kun gir feilmeldinger.

Dette skjer kort tid etter at Google sluttet å sensurere søk fra Kina, og isteden videresende søkene til den usensurerte Googleserveren i Hong Kong. Dette reagerte kinesiske myndigheter kraftig på.

For mange kinesere vil det bli et stort savn å ikke kunne gjøre google-søk lenger, ikke minst for studenter som trenger å sette seg inn i ulike temaer.

Men Google Talk virker fortsatt.

(Og for øvrig: Twitter og Facebook er visst forlengst gjort utilgjengelig - samt Blogger. Alt dette gjelder naturligvis kun hvis man ikke har tilgang til noen omveier.)

No comments:

Post a Comment