Wednesday, March 03, 2010

Reduksjon i homomidler

Blikk har en sak hvor Håkon Haugli forteller at det ikke har vært noen reduksjon i homomidler fra i fjor til i år. Blikk går god for denne påstanden med overskriften "Ingen reduksjon i homomidler".

Regnestykket framstilles slik: "I 2009 var det totale budsjettet for kapittel 846, som omfatter homomidlene, på 12 912 000 kroner eksklusiv de midlene som ble brukt på bokprosjektet «Skapsprengerne» og forskning på levekår. Det totale budsjettet for 2010 ligger på 12 551 000 kroner. Altså 361 000 kr mindre.
– Det er en liten reduksjon i kapittel 846, men i budsjettet for 2010 er det også satt av 1,15 millioner utenfor kapittel 846 til en ny stilling ved Galdu, som skal fremme likestilling og motvirke diskriminering i det samiske miljøet, og til en holdningsundersøkelse i regi av FAFO, forteller Haugli."

Men hvorfor oppgi tallet "eksklusiv de midlene som ble brukt på bokprosjektet «Skapsprengerne» og forskning på levekår"? Er det ikke mer naturlig å ta med disse i regnestykket? I så fall blir tallet for 2009 kroner 13 697 000 (har jeg hørt...), og budsjettet for 2010 blir med sine 13 701 000 kroner faktisk mindre (hvis man justerer for inflasjon, og det må man naturligvis gjøre).

"I tillegg vil seksuell orientering bli nevnt eksplisitt ved utlysning av stimuleringsmidler knyttet til oppfølging av aktivitets- og redegjørelsespliktene i hensyn til diskrimineringsloven. Til dette er det satt av 1,7 millioner som heller ikke er regnet inn i homopotten." skriver Blikk til slutt. Det er altså uklart hvor mye (om noe) av disse 1,7 millionene som går til homorelaterte tiltak.

Betyr dette at påstanden om "ingen nedgang" er feilaktig eller prematur, eller bare at tallene er framstilt såpass uklart at det blir for vanskelig for meg å henge med i svingene? Oppklaring ønskes!

No comments:

Post a Comment